Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga (LRETKS) yra savanoriškas bažnyčių susivienijimas tikslu garbinti ir šlovinti Dievą įvykdant Didįjį Kristaus Paliepimą per Evangelijos skelbimą, naujų bažnyčių steigimą bei misionierių siuntimą Lietuvoje ir už jos ribų

[child-pages]

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungai suteikė valstybės valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą: XII-2730_pripazinimo_aktas_2017-11-03.