1991 metais LRETKS tapo Suvienytos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos, vienijančios NVS ir Baltijos šalių sekmininkus, nare (dabar Tarptautinė evangelinio tikėjimo krikščionių asamblėja). Šiandieną ši asamblėja vienija 16 bendrijų iš NVS, Baltijos šalių, Europos, JAV ir Kanados.

Nuo 1981 m. Sąjungos Bažnyčios palaiko glaudžius ryšius su Švedijos Bažnyčiomis. (2001 m. rudenį Vilniuje buvo paminėtas 20 metų draugystės jubiliejus, į kurį suvažiavo svečiai iš Švedijos, Sąjungos Bažnyčių, kitų Sekmininkų Bažnyčių ir Lietuvos Baptistų sąjungos atstovai. Šventėje apsilankė Švedijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje.)

Nuo pirmų sekmininkiškų bendruomenių įkūrimo Lietuvoje esame glaudžiai susiję su JAV Dievo Asamblėjų (Assemblies of God) bažnyčiomis.

1992 m. į LRETKS atvyko pirma misionierių šeima iš JAV Dievo Asamblėjų bažnyčios. Jie padėjo rengti evangelizacijas ir kurti Vilniaus teologijos koledžą. Iki šiol bendradarbiavimas su JAV Dievo Asamblėjomis auga ir plečiasi.

Nuo 1999 metų LRETKS yra asocijuota Pasaulinės Dievo Asamblėjos (World Assemblies of God) narė.

Nuo 1997 metų LRETKS yra Europos Sekmininkų bendrijos (Pentecostal European Fellowship) narė.

Nuo 1995 m. prasidėjo bendradarbiavimas su Vokietijos sekmininkų bažnyčiomis – naujų bažnyčių steigimas ir humanitarinė pagalba.

Nuo 1997 m. LRETKS prasidėjo bendradarbiavimas su Lenkijos sekmininkų bažnyčiomis – misionieriška veikla, draugystė tarp atskirų bažnyčių, darbas su jaunimu bei su žmonėmis, turinčiais priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų.

LRETK sąjungos projektuose sėkmingai dalyvauja bažnyčios iš JAV, Anglijos, Suomijos ir kitų šalių.