Misija

Suvienyti bažnyčias Evangelijos skelbimui.

Vizija

Vieningomis pastangomis kiekviename Lietuvos rajone įsteigti bažnyčią ar misijos tašką.

2013 – 2035 m.

 1. Įsteigti sekmininkišką bažnyčią arba misijos tašką kiekvienoje iš 60 Lietuvos savivaldybių. Visose 10 Lietuvos apskričių yra Sąjungos bažnyčia, atsakinga už apskrities evangelizavimą.
  Dabartiniu metu sąjungos bažnyčios ir misijos yra tik 23 savivaldybėse.
 2. Iki 2035 metų įsteigti sekmininkišką bažnyčią arba misijos tašką kiekviename Lietuvos mieste (šiuo metu yra 103 miestai) ir stambiose gyvenvietėse (turinčiose virš 1000 gyventojų).

Vertybės

 • Meilė – Dievo valios vykdymas pasiaukojant dėl kitų.
 • Sekmininkiškumas– pakrikštyti Šv. Dvasia ir veikiantys Šv. Dvasios dovanose.
 • Malda
 • Pasišventimas – atsidavimas Dievo pašaukimui ir vienas kitam.
 • Ištikimybė – pasižadėjimas ir įvykdymas.
 • Vienybė – sugebėjimas skirtumus panaudoti vienam tikslui.
 • Nuolankumas – kitus laikyti aukščiau savęs.