Skleiskime VILTĮ

Vyriausybės nutarimu karantinas Lietuvoje pratęsiamas iki 2021 m.  birželio 30 d. 24:00 val.

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas religinėms bendruomenėms rasite čia

Kviečiame ir toliau visas sąjungos bažnyčias karantino laikotarpiu apsijungti maldai 19.00 – 20.00 val. savo namuose. 

Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones, už karalius ir visus vyresnybėje esančius, idant galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą“ (1 Timotiejui 2, 1-2). 

Maldos temos: 

– Užtarkime visus žmones Lietuvoje ir visame pasaulyje, te Viešpats suteikia atgailą bei parodo gailestingumą gelbėdamas nuo pikto. – Ypatingai užtarkime pagyvenusius, silpnos sveikatos žmones, medicinos darbuotojus, farmacininkus, sveikatos apsaugos sistemą, kad būtų apsaugoti nuo virusų. Nepamiršti kad Viešpats yra mūsų gydytojas. 

– Malda už Lietuvos valdžias, kad Viešpats suteiktų jiems išminties priimant teisingus sprendimus šiuo pilnu iššūkių laikotarpiu. 

– Malda už bažnyčią, kad Dievas suteiktų išminties bei Šv. Dvasios vedimą šiuo sudėtingu periodu išnaudoti visas galimybes Evangelijos skelbimui. 

Mūsų Viešpačiui vienam tebūna šlovė ir garbė, nes Jis yra mūsų tikroji viltis, pagalba ir apsauga: „VIEŠPATS – mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.“ (Psalmynas 23,1-4) 

LR evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčių tiesiogiai transliuojančių pamaldas informacija:

Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė, sekmadieniais 11.00

Elektrėnų krikščionių bažnyčia “Gyvenimo šaltinis”, sekmadieniais 11.00

Kauno krikščionių bažnyčia, sekmadieniais 10.00

Klaipėdos evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčia „Išgelbėjimo šviesa“, sekmadieniais 11.00

Klaipėdos Maldos namai visoms tautoms, sekmadieniais 13.00

Mažeikių bažnyčia „Kristaus kelias“, sekmadienis 11.00

Nemenčinės ETK bažnyčia, sekmadieniais 10.00

Panevėžio „Gyvojo Dievo“ krikščionių bažnyčia, sekmadieniais 11.00

Pabradės evangelinio tikėjimo bendruomenė, sekmadieniais 12.00

Švenčionių evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė “Evangelijos šviesa”, sekmadieniais 11.00

Vilniaus Bažnyčia “Journey”, sekmadieniais 11.00

Vilniaus m. evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė „Maldos namai“, sekmadieniais 10.00

Visagino krikščionių bažnyčia „Atgimimas“, sekmadieniais 10.00

Vilniaus krikščionių bažnyčia “Atsinaujinimas”, sekmadieniais 11.00

Vilniaus krikščionių bažnyčia “Naujasis gyvenimas”, sekmadieniais 14.00

 Rekomenduojame vietinių sąjungos bažnyčių vadovams:

1. Atšaukti visus bažnyčios renginius. Pamaldų atšaukimo klausimą galutinai sprendžia vietinės bažnyčios vadovybė. Mes suprantame, kad viskas yra Dievo rankose, Jis leido šiam marui atsirasti ir Jis savo laiku jį patrauks. Bet tuo pačiu Viešpats suteikia savo žmonėms ir sveiką protą. Viešpats kalba savo tautai Izaijo 26, 20-21: „Mano tauta, eik, įeik į savo kambarius; pasislėpk valandėlę, kol praeis Jo rūstybė. Viešpats ateina iš savo buveinės bausti žemės gyventojų už jų nusikaltimus. Žemė atidengs ant jos pralietą kraują ir nebeslėps nužudytųjų.“

2. Karantino laikotarpiu bažnyčių pastorius ir tarnautojus prašome rasti alternatyvius būdus patarnauti tikintiesiems nuotoliniu būdu – pamaldų transliacija, atlikti tikinčiųjų sielovadą telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis. Suprantama, kad yra atvejai, kai lankymas yra būtinas – malda už ligonius arba laidojimo pamaldos. Jei bažnyčia neturi galimybės transliuoti pamaldų, pastorius pasiūlo žmonėms kitų sąjungos bažnyčių transliacijų nuorodas. Prašymas vykdančių transliacijas bažnyčių pastorius pasidalinti su sąjungos raštine, kad galėtume visoms bažnyčioms pranešti apie tai.  

3. Žmonės raginami vengti artimo kontakto su šalia esančiais. Susilaikoma nuo sveikinimo pabučiavimu ir paduodant ranką, tokiu būdu rūpinamės savo ir kitų sveikata. Rekomenduojame susilaikyti nuo susibūrimų, vaišių.  

4. Bažnyčių patalpos turi būti aprūpintos visomis higienos ir dezinfekavimo priemonėmis pagal valstybinių institucijų reikalavimus.

 5. Esame Kristaus tarnai, pašaukti liudyti Kristų ne tik žodžiais, bet ir darbais. Todėl raginame bažnyčias pagal galimybes patarnauti pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms apsirūpinti maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis.