Skleiskime VILTĮ

LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos Pastorių tarybos rekomendacijos 

2020 m. gegužės 13 d., Vilnius 

LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos Pastorių taryba atsižvelgdama į bažnyčių žmonių troškimą kartu ir gyvai šlovinti Viešpatį Jo surinkime ir į Vyriausybės paskelbtą karantino sąlygų švelninimą, pakeičia 2020 m. kovo 17 d. išplatintas rekomendacijas ir tvirtina naujas rekomendacijas sąjungos bažnyčioms nuo š. m. gegužės 14 d. 

1. Tikintieji, ateinantys į pamaldas bažnyčioje, kviečiami išlaikyti saugų ne mažau kaip 2 metrų atstumą tarp pamaldų dalyvių iš kitų šeimų. Prie bažnyčios įėjimo viduje turi būti visiems lankytojams matomoje vietoje dezinfekcinės priemonės. Bažnyčioje privalo budėti tarnautojas palaikantis tvarką ir saugią aplinką. Jei susirinkimo patalpos nesutalpina visų norinčių dalyvauti siūloma pamaldas daryti atskirais srautais. 

2. Visiems priklausantiems rizikos (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenys ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis kaip, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo organų ligos, lėtinės inkstų ligos ir kitos) grupei ar turintiems ligos simptomų, rekomenduojame susilaikyti nuo susirinkimų lankymo, melstis asmeniškai namuose. Kaip pagalbinę priemonę pamaldoms namuose galima naudoti kitų LR evangelinio tikėjimo sąjungos bažnyčių transliacijas. Bažnyčių sąrašą ir nuorodas rasite sąjungos facebook puslapyje www.facebook.com/SekmininkuSajunga/. 

3. Tikintieji, turintys bent mažiausią abejonę arba įtaria, kad yra viruso platintojai, privalo susilaikyti nuo dalyvavimo pamaldose, kad nepakenktų artimo sveikatai ir gyvybei, kol tos abejonės visiškai išnyks, ir laikinai melstis namuose. Tikintieji, besibaiminantys užsikrėtimo, raginami neiti į bažnyčią, bet melstis namuose. 

4. Bažnyčių patalpos turi būti aprūpintos visomis higienos ir dezinfekavimo priemonėmis pagal valstybinių institucijų reikalavimus. 

5. Tikintieji raginami vengti artimo kontakto su šalia esančiais. Susilaikoma nuo sveikinimo pabučiavimu ir paduodant ranką, tokiu būdu rūpinamės savo ir kitų sveikata. Rekomenduojame susilaikyti nuo susibūrimų, vaišių iki ir po pamaldų. 

6. Bažnyčioje tikintiesiems rekomenduojama dėvėti kaukes ar kitas veido apsaugos priemones. Patarnaujantys pamaldų metų kaukių dėvėti neprivalo. 

7. Bažnyčioms negalinčios sudaryti reikiamas sąlygas susirinkimams pravesti, rekomenduojama toliau patarnauti bažnyčių nariams nuotoliniu būdu naudojant šiuolaikines ryšio technologijas. 

8. Viešpaties Vakarienę rekomenduojama atidėti iki atsiras galimybė ją atlikti įprasta tvarka. Bažnyčiai nusprendus pravesti Viešpaties Vakarienę būtina pasirūpinti, kad kiekvienas dalyvaujantis asmuo neturėtų kontakto su kitu asmeniu per Viešpaties Vakarienės elementus. 

9. Visa bažnyčios veikla (Švento Rašto studijos, vyresniųjų pasitarimai, sekmadienio mokyklos vaikams ir suaugusiems, jaunimo susirinkimai ir kita veikla) turi vykti nuotoliniu būdu arba laikantis aukščiau nurodytų rekomendacijų susirinkimams. 

10. Laidotuvių pamaldas atlikti prisilaikant valstybinių rekomendacijų. Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą nebeliko apribojimo karantino metu laidojimo apeigas organizuoti dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams ir ribojant dalyvių skaičių 

iki 10 asmenų – nuo šiol dalyvaujančiųjų laidotuvių apeigose skaičius neribojamas, tačiau būtina laikytis bendrųjų prevencijos priemonių: laikytis atstumo nuo aplinkinių (ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas tarp žmonių), dažnai plauti rankas šiltu vandeniu ir muilu, jei nėra galimybės nusiplauti rankų – naudoti dezinfekavimo priemones, neliesti rankomis veido ir akių, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo. Laikantis šių reikalavimų, taip pat atsisakyta ribojimo organizuoti gedulingus pietus viešojo maitinimo įstaigose ar namuose. 

11. Vykdydami sielovadą tarnautojai ir tikintieji visur bendrauja laikydamiesi saugaus atstumo ir pakankamų abipusės apsaugos priemonių. 

12. Pastoriai, pajutę peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis ir paskirti juos pavaduojančius tarnautojus, arba kreiptis pagalbos į sąjungos vadovybę. Pastoriai sergantys kitomis ligomis ir patenkantys į rizikos grupę, raginami laikinai atsisakyti viešos tarnystės. 

13. Vietinės bažnyčios vadovybė gali priimti papildomus sprendimus atsižvelgdama į konkrečią padėtį. 

14. Esame Kristaus tarnai, pašaukti liudyti Kristų ne tik žodžiais, bet ir darbais, todėl raginame bažnyčias pagal galimybes patarnauti pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms apsirūpinti maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis. 

15. Įvertinus visus apribojimus bažnyčia nepamiršta jai Viešpaties pavestos pagrindinės užduoties – skelbti Kristaus Evangeliją ir Jo Karalystę pasauliui iki Jis ateis. 

Kviečiame ir toliau visas sąjungos bažnyčias karantino laikotarpiu apsijungti maldai 19.00 – 20.00 val. savo namuose. 

Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones, už karalius ir visus vyresnybėje esančius, idant galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą“ (1 Timotiejui 2, 1-2). 

Maldos temos: 

– Užtarkime visus žmones Lietuvoje ir visame pasaulyje, te Viešpats suteikia atgailą bei parodo gailestingumą gelbėdamas nuo pikto. – Ypatingai užtarkime pagyvenusius, silpnos sveikatos žmones, medicinos darbuotojus, farmacininkus, sveikatos apsaugos sistemą, kad būtų apsaugoti nuo virusų. Nepamiršti kad Viešpats yra mūsų gydytojas. 

– Malda už Lietuvos valdžias, kad Viešpats suteiktų jiems išminties priimant teisingus sprendimus šiuo pilnu iššūkių laikotarpiu. 

– Malda už bažnyčią, kad Dievas suteiktų išminties bei Šv. Dvasios vedimą šiuo sudėtingu periodu išnaudoti visas galimybes Evangelijos skelbimui. 

Mūsų Viešpačiui vienam tebūna šlovė ir garbė, nes Jis yra mūsų tikroji viltis, pagalba ir apsauga: „VIEŠPATS – mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.“ (Psalmynas 23,1-4) 

Vyskupas Rimantas Kupstys 

LR evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčių tiesiogiai transliuojančių pamaldas informacija:

Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė, sekmadieniais 11.00

Kauno krikščionių bažnyčia, sekmadieniais 10.00

Klaipėdos evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčia „Išgelbėjimo šviesa“, sekmadieniais 11.00

Klaipėdos Maldos namai visoms tautoms, sekmadieniais 13.00

Mažeikių bažnyčia „Kristaus kelias“, sekmadienis 11.00

Panevėžio „Gyvojo Dievo“ krikščionių bažnyčia, sekmadieniais 11.00

Pabradės evangelinio tikėjimo bendruomenė, sekmadieniais 12.00

Švenčionių evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė “Evangelijos šviesa”, sekmadieniais 11.00

Vilniaus Bažnyčia “Journey”, sekmadieniais 11.00

Vilniaus m. evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė „Maldos namai“, sekmadieniais 10.00

Visagino krikščionių bažnyčia „Atgimimas“, sekmadieniais 10.00

Vilniaus krikščionių bažnyčia “Atsinaujinimas”, sekmadieniais 11.00

Vilniaus krikščionių bažnyčia “Naujasis gyvenimas”, sekmadieniais 14.00