Pagal Suvienytos Bažnyčios įstatus tokie suvažiavimai vyksta kas ketverius metus. Šio susirinkimo tikslas – pirmiausia išreikšti padėką Viešpačiui už praėjusį laikotarpį, antra malda užtvirtinti 2014 m. kovo 15 d. Suvienytos Bažnyčios respublikiniame tarybos posėdyje išrinktą Bažnyčios vadovybę – vyskupą Sergejų Cvorą ir du jo pavaduotojus – vyskupus Leonidą Biriuką ir Sergejų Podniuką, ir galiausiai, būti dvasiškai pastiprintiems.
LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungai atstovavo vyskupas Rimantas Kupstys ir vyskupo pirmasis pavaduotojas Ivanas Škulis. Daugiau informacijos apie šį suvažiavimą ir suvažiavimo video įrašus galite rasti čia. Keletas nuotraukų čia.

IX-asis Baltarusijos Respublikos Suvienytos ETK Bažnyčios suvažiavimas