Konferencijos Lietuvoje apžvalga

Visoje Lietuvoje pastoriai ir bažnyčių lyderiai diena po dienos darbuojasi, kad atvertų Dievo meilę stokojantiems. Kaip tarnautojas, be abejonių, esate patyręs Jo rankos vedimo džiaugsmą. Ir visgi, kaip daugelis, ko gero išgyvenote ir sunkumus, vienatvę, sausumą ar net nusivylimą, kuris kartas nuo karto gali apimti bet kurį tarnautoją. Atgaivos ir Viešpaties laukimo konferencija organizuojama būtent Jums, kad būtumėte pastiprinti, iš naujo, šviežiai, patirtumėte Dievo meilės patepimą, dievišką žaizdų išgydymą Jūsų tarnystėje, šeimoje ir bažnyčioje.

Trumpai apie pranešėjus

Carter Conlon, Times Square bažnyčios vyr. pastorius; autorius

Pastorius Carteris Conlon yra Times Square bažnyčios vyresnysis pastorius. Jis prisijungė prie pastoracinės tarnautojų komandos 1994 metais, įkūrėjo pastoriaus David Wilkerson kvietimu. 2001 metais buvo paskirtas vyresniuoju pastoriumi. Po sėkmingos karjeros teisėsaugos srityje, pastorius Carteris pastoriavo bažnyčioje ir vadovavo krikščioniškai mokyklai Otavos rytuose (Kanada). Per savo pirmuosius tarnystės Kanadoje metus, jis taip pat įsigijo ir prižiūrėjo avių ūkį.
Pastoriaus Carter ganytojo širdis yra akivaizdžiai regima tame, kaip jis jautriai ir nuoširdžiai veda didelę bendruomenę – Times Square bažnyčią. Jis yra mylimas ir gerbiamas už tvirtą vadovavimą ir liepsnojantį entuziazmą dėl Dievo. Jis yra vedęs Teresą Conlon ir jie turi tris vaikus. Pastorius Carteris turi teisės ir sociologijos bakalauro laipsnį.


Teresa Conlon
, Summit Tarptautinės tarnystės mokyklos prezidentė; Times Square bažnyčios mokymo pastorė

Teresa nuo 2010 metų yra Summit Tarptautinės mokyklos prezidentė. Taip pat ji yra Niujorko Times Square bažnyčios mokymo pastorė. Daugiau nei dešimtį Teresa kaip pranešėja dalyvavo įvairiose tarptautinėse lyderystės ir moterų konferencijose. Dievo Žodis jai yra labai brangus ir jos žinia kalba tiesiai į žmonių širdis. Jos mokytojais buvo Carter Conlon ir Times Square bažnyčios vyr. pastorius David Wilkerson. Jos pašaukimas tarnauti Summit mokykloje – tai vieta, kuriai ji buvo ruošiama visą gyvenimą.
Teresa yra įgijusi Teisės ir istorijos bakalauro laipsnį. Kartu su vyru Carter Conlon užaugino tris vaikus, kurie jau yra susituokę, ir turi keturis anūkus.

Dienotvarkė

10.00 – 10.30 Registracija
10.45 -11.00 atidarymas/šlovinimas
11.00 – 12.30 I sesija
12.30 – 12.45 pertrauka
12.45 – 14.00 II sesija
14.00 – 15.00 pietūs
15.00 – 16.30 III sesija
16.30 – 16.45 pertrauka
16.45 – 18.00 IV sesija

Laukiame Jūsų Atgaivos ir Viešpaties laukimo konferencijoje Vilniuje, kuomet visi kartu su nuostaba stovėsime Dievo gydančiame artume.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. +370 606 09033 (Gita)

Atgaivos ir Viešpaties laukimo konferencija