“Blykstės” komandą sudarė Lietuvos Gideonų asociacijos nariai ir savanoriai, 9 tarptautinės Gideonų asociacijos atstovai iš JAV, Vokietijos, Suomijos. Per šią savaitę buvo išdalinti 20724 Naujieji Testamentai (pagal žmonių skaičių galėtume sakyti dvi SIEMENS arenos gavo Naujus Testamentus). Ačiū Viešpačiui! Dievas kažką galingo padarys savo Žodžiu tų žmonių širdyse, o mūsų bendruomenės turi būti pasiruošusios priimti žmones, kurių širdys atsilieps į šią žinią.

Pro viešbučio langus matoma nuostabi Vilniaus panorama priminė mūsų atsakomybę už šio miesto gyventojus, kuriems buvo paskelbta Evangelija, ir visgi kiek dar daug liko žmonių, kuriems esame skolingi – kuriems dar turime paskelbti Evangeliją.

Gideonų asociacijos  Lietuvoje vadovas Nikolajus Šavyrovas dėkojo pastoriams, kad leido mūsų žmonėms sudalyvauti šiame tarnavime. Pastoriai savo ruožtu padėkojo Gideonų asociacijai už jų drąsą ir pasiaukojimą – jie tikrai yra Kristaus ir savo bažnyčių garbingi atstovai pasaulyje.

Lietuvoje yra apie 30 gideonitų. Vilnius, Kaunas, Klaipėda turi Gideonų būrius, kuriuose tarnauja žmonės iš skirtingų bažnyčių. Pasak Nikolajaus Šavyrovo reikalinga pradėti Gideonų darbą Lietuvos Šiaurėje.  Būtų labai gražu, jei bažnyčios  Biržuose, Šiauliuose  ar  kituose minėto regiono miestuose įsitrauktų į tokią kilnią misiją.

Faktiškai Gideonų tarnavimas yra bažnyčios atsakomybės dalis, todėl  bažnyčių pastoriai yra raginami visapusiškai remti ir melstis už Gideonų tarnavimą.

Susitikimas su Gideonų asociacijos atstovais