Vyresnysis Stanislovas Pauša

Ventos g. 22, Romučių k., Šiaulių r.

Susirinkimai vyksta:

Sekmadieniais: 11 val. pamaldos