Dievas naudoja moteris įvairiose tarnystėse, ir tai matome Biblijoje:

  • Tabita padėjo vargšams ir nepasiturintiems (Apd 9,36-42);
  • Elzbieta tarnavo kaip patarėja (Lk 1,39-56);
  • vyresnės moterys tarnavo kaip mokytojos ir patarėjos (Tit 2,3-5);
  • Debora buvo stipri lyderė (Ts 4-5);
  • Morkaus motinos Marijos namai tarnavo kaip vieta maldos susirinkimams (Apd 12,12)

2008 metais LRETKS vyskupas Rimantas Kupstys kreipėsi į Bette Sue MacIsaac su prašymu pagelbėti moterų tarnavimo srityje, tampant atsakinga už šį tarnavimą.  Bette Sue pradėdama šį darbą sudarė lyderių komandą, padedančią darbuotis šioje srityje: Svetlana Pavlovič (Šalčininkų ETKB „Evangelijos šviesa“), Lija Kupstienė (Vilniaus ETKB „Maldos Namai“) ir Kristina Vrubliauskaite (Vilniaus sekmininkų bažnyčia „Naujasis gyvenimas“).

Šios komandos troškimas paremti LR ETK sąjungos bažnyčių tarnavimą moterims bei drąsinti moteris, esančias bažnyčioje, per viltį, kuri yra Jėzuje Kristuje, siekti kitas moteris. Tarnavimas buvo pavadintas „PAKILK“, nes trokštame, pakilti – iš nuodėmės.. Dievui… dėl kitų. Tarnauti Viešpačiui ir pasiekti moteris galima įvairiausiais būdais bažnyčioje, kaimynystėje ar darbo vietoje.

Jau kasmetinėmis tapusios rudeninės tarnavimo moterims lyderių konferencijos – pagalba bei tarnavimo moterims lyderių įgalinimas šiam tarnavimui. Pavasarinė konferencija, pavadinta „Įkvėpimo diena“ – tai diena, kada visos moterys gali susirinkti kartu, kad būtų padrąsintos, sustiprintos jų gyvenime su Viešpačiu ir aplinkiniais.

Esame dėkingos už galimybę tarnauti moterims. Daugiau informacijos apie moterų bendravimus Sąjungos bendruomenėse rasite mūsų tinklapyje.